Receb Ayının Fazileti ve Yapılacak Dualar

Receb-ayının-fazileti-ve-yapılacak-dualarReceb ayının fazileti ve yapılacak dualar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Üç ayların ilki olan Recep, “yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay” ve “hazırlanmak” manalarına gelmektedir. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib kandilidir. Regaib, “pek çok ihsan” manasına gelen “Ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir….

Receb ayının 27. gecesi ise Miraç Kandili’dir. Miraç, kelime manası itibariyle “merdiven”, “yükselecek yer”, “en yüksek makam” manalarına gelmektedir. Bu gecede Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır. Üç aylardan ilki olan Recep ayının mânevî değerine Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerinde işaret buyurulmuştur. Tevbe Sûresi’nin 36. âyetinde şöyle buyurulmaktadır:

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında¸ Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu¸ Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin…”

Âyette ifâde edilen “haram ayları”nın¸ “Zilkâde¸ Zilhicce¸ Muharrem ve Recep” ayları olduğunu Sevgili Peygamberimiz¸ şu hadisleriyle açıklamışlardır:

“Muhakkak zaman Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peşpeşedir:  Zilkade¸ Zilhicce¸ Muharrem¸ bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar Kabilesi’nin ayı Recep’tir.

Rasulullah(s.a.v)  şöyle buyurmuştur. “Recep ayı Allah’ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır.”

Recebn ilk günü bir kimse oruç tutsa, Allah-ü Teala onun bu orucunu yetmiş yıllık günahlara kefaret eder.-i Şerifi Senenin dört gecesinde dikkatli olmamız, o geceleri ibadetle geçirmemiz lazımdır. Allah-ü Teala o gecelerde rahmetini saçar. Bu geceler; Receb-i Şerifin ilk gecesi, Şaban’ın 15 nci gecesi ve ramazan  ve kurban bayramı gecesi, aşure gecesidir.

Bir hadisi şerifte de “Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar reddedilmez.”

1. Recep ayının ilk gecesi.
2. Şaban ayının 15. gecesi.
3. Cuma gecesi.
4. Ramazan bayramı gecesi.
5. Kurban bayramı gecesi.

Recep ayında yapılacak ibadetler..

1. Recep ayında istiğfarı çok yapın. Allah Teala’nın recep ayının her saati içinde cehennemden azad ettiği kimseler vardır. Cennette Allah-ü Teala’nın yarattığı köşk ve binalar vardır. O şehirde ancak recep ayında oruç tutanlar girecektir.

2. Her kim Recep ve Şaban aylarında 7’şer defa “Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu,el hayyel kayyume ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li  nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura.” derse, Allahü Teala hafaza meleklerine buyuruyor.” O kulumun günah defterini yırtınız.”

3. Recebin 1’nci günü oruç tutanlara 3  senelik,2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara 1 senelik nafile oruç sevabı verilir. Bu, hadisi şerif ile sabittir.3 günden sonra  her güne birer ay oruç sevabı verilir.

4. Receb-i Şerif Cenab-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için Zatı İlahi’yi bildiren İhlas Suresi’ni çok okumak lazımdır. Bilhassa bu aya hürmet olarak günde 11 defa İhlası Şerif okumalı, tevhid, istiğfar ve selavatı şerifeyi ihmal etmemelidir.

5. Bu ayda 2 kandil vardır.1.ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir.2.si ise yirmi yedinci gecesi Miraç kandilidir.

6.  Receb ayında her gün, başında ve sonunda 7’şer Fatiha okumak suretiyle 100 ihlası şerif okumak çok sevaptır. 13,13,15’nci günleri oruç tutanlar, bu sünneti şerifeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifa bulurlar.

7. Recep ayının ilk gecesinden yapılan dua muhakkak kabul olunur. Recep ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra iki rekat Allah rızası için namaz kılar, selam verdikten sonra ”Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa’bane ve belliğna Ramazane” (Allah’ım Recep ve Şaban aylarını benim için mübarek eyle. Ve Ramazan ayına kavuştur.) diyerek dua ederse, her ne dilerse kabul olunur.

8. Bir kimse Receb ayının başından onuncu güne kadar her gün 100   defa “Sübhanel hayyil Kayyum.” On birinci günden sonra “Sübhanellahi’l Ehadi’s Samed”, Yürmi birinci günden oruzuncu gününe kadar da “Sübhanerrauf” derse yüce Allah(c.c)’ın o kimseye takdir buyuracağı mükafata sınırsızdır.

9. Herhangi bir kimse, çoluk çocuk muhtaç bir kimseye sadaka verse, yahut önemli bir işini görüp ihtiyacını giderse veya gözleri görmeyen birini elinden tutup gideceği yere götürse, yüce Allah(c.c) o kimseye saçının sayısınca sevap verir. O kadar günahları bağışlanır, cehennem azabından kurtulur.

Bir önceki yazımız olan 09 Haziran 2012 Günlük Burç Yorumları başlıklı makalemizde 09 06 2012 burçlar, 09 Haziran 2012 akrep burcu yorumu ve 09 Haziran 2012 aslan burcu yorumu hakkında bilgiler verilmektedir.
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V.) DİLİNDEN RECEB AYI

Taberâninin “Kebir”inde kaydettiği, Said ibni Ebû Râşid (r.a.)’in rivâyet ettiği bir Hadisi Şerifte  Peygamber Efendimiz   (s.a.v): “Receb büyük bir aydır. Allah (c.c.) bu ayda hasenâtı  kat kat eder.

Kim Receb’den bir gün oruç tutarsa, sanki bir sene oruç tutmuş gibi olur.

Kim ondan yedi gün oruç tutarsa, ona cehennem kapıları kapanır. Kim ondan sekiz gün oruç tutarsa ona sekiz Cennetin kapısı açılır.

Kim ondan on gün oruç tutarsa, Allah ona istediğini verir.

Kim ondan onbeş gün oruç tutarsa, semâdan bir münâdî şöyle seslenir: “Geçmişin affolundu. Amellere yeniden başla”. Kim artırırsa, Allah da onu artırır.

Allahü Teâla Receb ayında Nuh (a.s.) ı gemiye bindirdi. Ve o Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Onlarla gemi altı ay seyretti. Bunun sonu aşûre günüdür.

Ve gemi “Cûdi” dağına indirildi. O gün de Nuh (a.s.), yanındaki insanlar ve hayvanlar hepsi, Aziz ve Celîl olan Allah için, şükür olarak oruçlu idiler.

Allah, denizi benî isrâil için aşûre gününde yardı.

Ve yine aşûre gününde Allah (z.c.h.z.)leri Âdem (a.s.)ın tevbesini ve Yunus (a.s.)ın şehrinin halkının tevbesini de kabul etti. İbrâhim (a.s.) de o günde doğdu.

Receb “Haram” aylardandır ve onun günleri altıncı kat semânın kapıları üzerinde yazılıdır.

Bir kimse onda bir gün oruç tutar ve bu orucunu Allahın takvâsı içinde ikmâl ederse, o kapı ve günler dile gelerek “ Yâ Rabbi onu bağışla” diye duâ ve niyâz  ederler.

Şâyet orucunu takvâ üzerine tamamlamazsa istiğfâr etmezler, ve “nefsin sana oyun etti” derler.  (Râmûz el-Ehâdîs, C.1, S. 288-289)

“Recep ayynyn birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara ise bir senelik, üç günden sonra her güne birer ay nâfile oruç sevâbı verilir.

Receb’in ilk Cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir.

Bu gecenin üçte biri olduğunda gök yüzünde ve yer yüzünde hiç bir melek kalmaz, hepsi Ka’be’de ve o’nun etrâfında toplanır.

Cenâb-ı Hak niçin toplandıklarını ve niyetlerini hakkıyla bildiği halde  onlara sorar: “Ey meleklerim! Ne istiyorsunuz? Dilediğinizi benden isteyiniz” buyurur.

Onlar da ‘Ey Rabb’imiz! Senden isteğimiz, Receb ayında oruç tutanları bağışlamandır.” derler.

Bunun üzerine Allâhü Teâlâ: “Ey meleklerim şâhid olun. Receb ayında, benim rızam için oruç tutanları bağışladım.”  buyurur.

24 Mayıs 2013 tarihinde eklendi, 771 kez görüntülendi.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın


Sayfa başına git
%d blogcu bunu beğendi:
http://www.kadinsaglikrehberim.com/wp-content/uploads/2016/02/logo.png