Sıkıntı ve Kederden Kurtulmak İçin Dua | Kadın Sağlık Rehberim & Kadın ve Sağlık

Sıkıntı ve Kederden Kurtulmak İçin Dua

sıkıntı_ve_kederden_kurtulmak_için_duaBir insanın herhangi bir iş ve halinde sıkıntı ve kedere düşmesi durumunda Sıkıntı ve kederden kurtulmak dua hakkında bilgiler.

İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMİN TESBİHİNİN SIRLARI
Hazinetül Esrar Yunus as ın balık karnında bulunduğu sürece duası şu idi: İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNEZZALİMIN Manası : <Senden başka hak ma’bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerdenim.> Müslüman bir adam herhangi (meşru) bir işinde bununla dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur.

Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur. O söz, kardeşim Yunus’un sözüdür. Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu:
İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMIN
Yine aynı konu hakkında Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz: buyurdular ki: <Balığın karnında bulunurken Hz Yunusun yaptığı dua şu idi:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMİN.>
Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor : <Herhangi bir müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa, mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur.>
Sa’d bin Malik (R.A.), Peygamber’den (S.A.V.) şunu işittiğini rivayet etmiştir:
<Azız ve Celil Allah’ın ismi (öyle bir isimdir ki) onunla dua edilirse, Allah kabul eder. Onunla bir şey istenilirse Allah verir. O isim, Yunus bin Metta’nın yaptığı duadır.> Elem ve kederden kurtardık. Ve işte böylece mü’minlerİ de kurtarırız.> Bu, o dua ile halini arzedenlere Allah’ın bir şartıdır (kabul buyuracağına dair)> buyurdular.Diğer bir rivayette buyuruluyor ki: <Herhangi bir hasta bu dua İle duada bulunacak olur da bununla kırk defa halini arzederse, mutlaka kendisine şehid sevabı verilir. Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur.> Bazı salihlerden yapılan rivayete göre, salih bir kişi  Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz’i rü’yasında görmüş. Bunu fırsat bularak sormuş : Ya Resulallah! Benim Allah’ıma karşı bir hacetim var. buyurdular ki: <Balığın karnında bulunurken Zinnun’un yaptığı dua şu idi:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMİN>

Başka bir hadisi şerifte de : <Bir şey hakkında muztar kalan kimse abdest alsın, abdestini güzelleştirsin, iki rek’at namaz kılıp selam versin ve namazdan sonra secde ederek şunu  söylesin:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMIN..
Ve bunu kırk defa tekrarlasın da isteğini arzetsin. Nerede ve ne vakit arzu ederse  Allah onun duasını ona göre kabul buyurur.> Ancak bunu gece yansı yapmak daha iyidir, daha güzeldir.  el-Hafız’dan yapılan rivayette, el-Hafız (rahmetullahi aleyh) diyor ki: Bir hükümdarın arşivinde muhafaza içinde üstü mühürlü bir belgeye rastladım. Mührü açtım, belgenin tam üzerinde şu yazıyı gördüm: Bu her türlü gam ve kedere karşı şifadır: Bismillahi-Rahmani’r-Rahim.. deyip kişi geceleyin kalkar, abdest alıp iki rek’at namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırıp şu duayı yapar: Allah’ım! Şüphesiz ki Zinnun senin kulun ve peygamberin idi. Kendisine dokunan bir zarar ve sıkıntıdan dolayı sana dua etti ve balığın karnından şöyle seslendi:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZA-LİMIN..

Sen de ona şu cevabı lütfettin: Onun duasını kabul ettik ve onu gam ve kederden kurtardık. İşte böylece müzminleri de kurtarırız… Şüphesiz ki ben de senin kulunum ve cariyen (falan kadının) oğluyum, nasiyem (dizginim) senin elinde bulunuyor.  Bana dokunan bir kötülük, bir zarardan dolayı sana dua ediyorum. Derdimi sana arzediyorum ve Yunus’un (AS) dediğini diyorum:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE’Z-ZALİMIN..

Duamı kabul buyur, Yunusun duasını kabul buyurduğun gibi.. Onu gam ve kederden kurtardığın gibi beni de kurtar. Çünkü senin her şeye gücün yeter ve verdiğin sözden de asla caymazsın. Ben fakir derim ki: Nakşi tarikatından bazı şeyhler şu ayetin hassasını bana öğrettiler: Zinnun hakkında söylediğimizi de an. O, öfkelenerek giderken, kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde: Senden başka ilah yoktur.  Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerdenim diye seslenmişti. Biz de ona cevap verip, onun üzüntüden kurtarmıştık. İnananları işte böyle kurtarırız. Enbiya Suresi 87

Ve bana dediler ki: Bir şey hususunda sıkıntıya düşen, onu elde etmekten aciz kalan veya onu def’edemiyen veya bulunduğu makamdan azledilmiş olup tekrar o makama dönmek isteyen kimse belirtilen ayeti kırk bir defa tastamam okusun. Bu sayıyı ne artırsın, ne de eksik tutsun. Ara yere de dünya sözü sokmasın. Ancak bunu her sabah namazından sonra kırk gün okumaya devam etsin. Hiçbir günü kaçırmamaya dikkat etsin Kırk gün dolunca durumun ne olduğuna baksın. Nasıl olduğuna dikkat etsin. Şeyhler bu hususta bana icazet verdiler ve ilave ettiler: Bu ayet belirtilen hususların gerçekleşmesinde bir çok defalar tecrübe edilmiştir.
Havass ehlinden bazısı diyor ki: Kim, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z-zalimin’i her gün bin defa okuyup arzu ettiği makam ve mertebeyi talep ederse, mutlaka ona erişir. Allah onun  rızkını genişletir, gam ve kederini giderir, bir nice hayırların kapışım ona açar, onu şeytanların ve zalim hükümdarların şerrinden korur. Allah dostlarının yanında sevgili, düşmanları yanında da heybetli olur. Çünkü bunu (bilerek ve sebeplere tevessül ederek) okuyan kimse kendi kusurlarını bilir. Bilmiş ol ki: Cenab-ı Allah, bunu okumaya devam edene kurtuluş va’detmiş ve bu va’dini şu ayetiyle beyan buyurmuştur: «İnananları işte böyle kurtarırız.»
Azız kardeşim! Allah bizi ve sizi bu ayetin esrarını anlamaya muvaffak eylesin. Kurtuluş ile O’nun yapmış olduğu va’d sana yeter.. Allah seni basiret nuruyla  nurlandırsın. Bu konuda belirtilen hadislere Havassı’l-Kur’an’da bak.

22 Mart 2013 tarihinde eklendi, 1.173 kez görüntülendi.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın


Sayfa başına git
%d blogcu bunu beğendi:
http://www.kadinsaglikrehberim.com/wp-content/uploads/2016/02/logo.png